sexta-feira, 26 de agosto de 2011

Shangqiu (SP5), Jiexi (ST41),e Qiuxu( GB 40),são bons para dor nos pés.

Shangqiu (SP5), Jiexi (ST41), and Qiuxu (GB 40), are good for sore feet.


Shangqiu (SP5), Jiexi (ST41), y Qiuxu (40 GB), son buenas para el dolor de pies.


商丘(SP5),揭西縣(ST41)和Qiuxu(GB40),是良好的痛腳。